Geschiedenis

Verwantschap met andere geslachten Van der Meer werd niet gevonden.

Een probleem waar de onderzoekers op waren gestuit was, dat het doopboek van De Lier een aantal hiaten vertoont o.a. 1630-1640, april 1666-mei 1667, waardoor van een aantal kinderen de doopdata ontbreken.

Vermoedelijk moet de oorsprong van het onderhavige geslacht niet in De Lier maar elders worden gezocht.

Heymen Aryens (generatie II) verwerft al zijn bezittingen te De Lier zelf. Mogelijk liggen de wortels van de familie in Naaldwijk of ’t Woud.

Heyman Adriaansz. van der Meer in het Rietveld onder de Lier en zijn nakomelingen.

In het aangrenzende Zandambacht (’s Gravenzande) komt er al vroeg een Heymon Adriaansz. voor. Het kohier van de 10e penning van 1544 vermeldt hem met 16 morgen pacht- en 1 morgen 5 hond eigen land.

Hij zal de zelfde zijn als de Heyman Adriaansz., wonende op de Waal in Zandambacht, heiligegeestmeester van ’s Gravenzande, vermeld 20 mei 1549 en gehuwd met Aeltgen Cornelisdr. van der Croft. Hun dochter Arentgen Heymansdr., begraven Naaldwijk 12 februari 1623, huwde Willem Claesz. van der Burgh, schepen en burgemeester van ’s Gravenzande, overleden 29 juli 1611. Wanneer de voornaam van de Aechtge Heyman Adriaans weduwe, die 11 juni 1563 te Monster wordt vermeld, geen vergissing is voor Aeltge, dan zou er een tweede Heyman Adriaansz. geweest kunnen zijn. Een verband met de hier te bespreken Heyman Adriaensz. is niet vastgesteld tot nu toe.

Bron: Voorlopig rapport van het onderzoek naar het geslacht van der Meer, samengesteld door C.E.G. ten Houte de Lange.

Wisten jullie dat er in onze familie mensen zijn die boeken schrijven:

Yvonnevan der Meer

Het limonadegevoel en andere verhalen1985

Een warme rug1987

De reis naar het kind1989

Zo is hij1991

Nachtgoed1993

Spookliefde1995

Weiger nooit een dans(toneelstuk)1996

De verhalen1997

Eilandgasten1999

De avondboot2001

Laatste seizoen2002

Drie romans (verzamelbundel)2002

Ik verbind u door 2004